Jaké šperky nemohou ortodoxní nosit

Šperky jsou nepostradatelným atributem každodenního života člověka, který používá celá řada kategorií lidí bez ohledu na věk a pohlaví. Pro pravoslavné lidi se však produkty mohou stát nejen estetickým potěšením, ale také hříšnými činy.

Ne všichni věřící vědí, ale některé šperky pro náboženství jsou prostě nepřijatelné. Některé šperky zosobňují vulgárnost, hloupost a hrdost, díky čemuž jejich majitel nevědomky podlehne hříchům.

Jaké šperky jsou pro pravoslavné zakázány

Od pradávna neměly různé šperky nejen estetické privilegium, ale také odrážely sociální postavení jeho majitele a zdůrazňovaly jeho postavení ve společnosti. Jejich účel zde ale nekončil, protože druh, forma výrobků a materiál, ze kterého byly vyrobeny - to vše mohlo společnosti ukázat, jaké náboženství člověk dodržuje.

V moderním světě může šperky vlastnit kdokoli, jediný rozdíl je v ceně produktu. Šperky mohou svým vzhledem stále zdůrazňovat postavení člověka ve společnosti, ale nemusí vždy odpovídat skutečnosti.

Byl to pokus vyniknout, což vedlo k vytvoření šperků, které ztělesňovalo nedostatek morálky, a zdůrazňovalo tak lehkomyslnost. Nejběžnějším příkladem je piercing. Bez ohledu na to, kde se nachází, náboženství to potlačuje, protože vytvořením piercingu to bolí samo. Tento postoj je považován za blízkého satana, a proto existují situace, kdy kněží jednají s určitým pohrdáním piercingovými milenci.

Jakékoli předměty, které tak či onak svým celkovým vzhledem ztělesňují obraz ďábla, spadají do kategorie antináboženských šperků. Neměli byste nosit příliš světlé šperky, nebo naopak - temné a ponuré. První z nich odráží chamtivost a pýchu člověka, ostatní - jeho krutost a popírání Boha.

Názor kněží

K otázce: „Jaké šperky mohu nosit?“ - kněží citují výroky apoštola Pavla, jehož slova byla v knize zobrazena. Jeho soudy uvedly, že dívky by se neměly zdobit zlatem, perlami, tkáním vlasů nebo jinými šperky, ale dobrými skutky. Duchovní lidé velmi často uvádějí tyto úvahy jako příklad motivující lidi, aby se zbavili chamtivosti, chamtivosti, hrdosti a lásky k penězům.

Důležité! Existují zvláštní položky, které se vztahují k náboženským tématům. Zpravidla se jedná o prsteny, řetězy, přívěsky, náramky, amulety, které mají na povrchu modlitbu. Církev schvaluje prodej těchto šperků, navíc povzbuzuje lidi, aby si je kupovali, protože to pouze zvyšuje spiritualitu člověka.

Tento příklad by však neměl být považován za přímý zákaz, protože se jedná pouze o doporučení toho, jaké priority by měla u člověka převládnout. Pravoslavné křesťanství, stejně jako jakékoli jiné náboženství, je založeno na duchovnosti a upřímnosti, a proto církev vyzývá lidi, aby své duchovní hodnoty převládli nad těmi hmotnými. Patří sem: láska, rodina, děti, víra v Boha a materiální hodnoty jsou peníze, drahé věci a jakékoli jiné luxusní předměty.

Můžete nosit nějaké šperky, pokud je člověk čistě v srdci a upřímně si cení jeho duchovnosti. To platí také pro změny jejich vzhledu - zbarvení vlasů, styling atd. Zároveň bychom se však neměli příliš jasně vyjadřovat: jednoduchost, klid a lehkost - to je nejideálnější duchovní obraz.