Kříž nebo kadidlo - co si vybrat?

Kříž je nasazen při provádění svátosti křtu, je nošen na těle po celý život. Ale co hůlky, není to reakce starověkého pohanství? Mezi ortodoxními křesťany často vyvstává otázka, je možné nosit oba symboly společně?

Kříž jako připomínka velké oběti

Nejedná se o jednoduchou výzdobu, ale o symbol víry a prostředek ochrany před nečistými myšlenkami. Když se na něj podíváme, vzpomínáme si, jak Kristus podmanil smrt a udělil věřícím spasení. Opakovaně zaznamenal své úžasné vlastnosti, je schopen chránit Božskou milostí.

Může existovat pouze jeden kříž, nejedná se o šperky, nosí se pod oblečením, aby ho nikdo neviděl. Nezáleží na tom, na co přesně visí: řetízek, stuha nebo lano.

Je nutné nosit kříž?

Tradice po mnoho staletí, ale neexistují žádné přísné povinnosti, pouze doporučení. Náboženství je spojeno s určitými rituály a mnoho svátostí předepisuje pravidla nošení během jejich výkonu. Je proto poněkud podivné projevovat svou vůli a přicházet do kostela bez zasvěceného prsního kříže.

V případě ztráty musíte kontaktovat kněze v kostele, musíte přijmout přijímání, koupit nový kříž a nezapomeňte jej požehnat.

Není možné nahradit kříž ničím, právě symbolem křesťanské víry. Nemůžete to předat někomu jinému, je to individuální věc, která patří určité osobě. Jediným možným případem je nákup jako dárek blízkému příbuznému nebo budoucímu kmotru.

Co je kadidlo a zda jej nosit

Kadidlo je speciální malý pytel, do kterého se kadidlo nejčastěji vkládá. Nosí se kolem krku. Zvyk přišel ze starověku, kdy naši předkové ušili do takových tašek předměty pohanského uctívání nebo země.

Kouřové kadidlo má rituální charakter a znamená modlitbu, která stoupá k Bohu. Nelze se domnívat, že má magické schopnosti.

V současné době jsou pod kolébkou míněny všechny druhy přívěsků s obrazem apoštolů, svatých lidí, Ježíše Krista, Panny a strážného anděla. Často se skládají ze dvou polovin a je vhodné do nich investovat část svaté země nebo relikvie svatých. Nejlépe se nosí na řetízku, protože amulet nelze spustit pod pas.

Pánské

Nejoblíbenější obrázky:

  • Kristus Spasitel;
  • Nikolaj Ugodnik, už dlouho je považován za patrona cestujících, námořníků, vězňů a chudých;
  • George Vítězný, chrání všechny ty, jejichž povolání je spojeno s rizikem a odvahou.

Ženy

Obraz Matky Boží je bezpochyby nejoblíbenější, protože je prvním modlitebním domem pro lidi. Všichni křesťané mohou nosit její obraz. Ale především chrání ženy, pomáhá stát se matkou a udržovat rodinný krb.

Takže co je lepší si vybrat?

Názory kněží souhlasí, věc nemůže být zázračnou obranou proti zlu, nestojí za to upadnout do pohanských pověr. Ochrana pravoslavného křesťana spočívá v modlitbě, pokoře, milosrdenství a pokání . Je důležité přiznat se, podělit se o to, co trápit, a tímto způsobem duši usnadnit. Spravedlivý životní styl vás jistě ochrání před hříchem a zlými duchy.

Náboženství hlásá skromnost a zdrženlivost, takže byste se měli rozhodně zdržet přílišného zdobení, i když je spojeno s křesťanskými tématy.

Církev a Bůh se starají o spasení duše a ne počet amuletů zavěšených na krku farníka. Ve skutečnosti je kadidlo upokojením sebe sama tím, že vědí, že je tam vždycky, musí mu být poděkován za každý den života. Pektorální kříž je starověké vyznání, výrazný znak křesťana, který se drží tradic církve, lze jej nosit samostatně nebo s kadidlem.

Hlavní věc je líbit produkt. Při výběru je vhodné pečlivě prostudovat sortiment, kříž nebo kadidlo by mělo ve sprše reagovat s teplem a klidem.