Měl by křesťan nosit šálu mimo chrám?

Otázka, zda se křesťan zavazuje nosit šátek před chrámem, neztratí svůj význam po mnoho staletí. Jde o to, že neexistuje jasné vysvětlení, s výjimkou jediné zmínky v Písmu svatém. Ačkoli to říká, že každá žena, která se modlí s hlavou otevřenou, ji ostudí. Podle písem byla manželka považována za moc manžela a on byl počítán s obrazem i slávou Boží, pak by se manželka neměla objevit na veřejnosti bez pláštěnky na hlavě v podobě šálu. Písmo proto uvádí, že manželka musí mít na hlavě své vlastní znamení autority nad ní pro anděly.

Potřebuje křesťan nosit šálu mimo chrám

Dlouho se věřilo, že křesťanská žena, která byla vdaná, by měla určitě nosit šátek na hlavě, což symbolizuje loajalitu a sounáležitost jejího manžela. Na základě takového tvrzení byla žena, která nechtěla nebo prostě odmítla zakrýt hlavu, považována za rovnou ženu, což představovalo zkaženost. A pro ortodoxní křesťany to bylo nevhodné chování a ona byla za to odsouzena, protože zneuctila svého manžela a Boha.

Pomozte! Ve starověku bylo pannám dovoleno neskrývat si vlasy pod šátkem a dokonce jim bylo dovoleno přijímat přijímání bez určeného pokrývky hlavy. Dodnes tato situace zůstává nezměněna.

Názor církve

Pokud jde o názor církve, je jednoznačné a kněží naléhají na pravoslavné vdané ženy, aby nosily šátky nejen při návštěvě kostela nebo kostela, když se v modlitbách obracejí k Bohu, ale také v každodenním životě. Ale v současné společnosti nebude hlavní atribut ve formě šátku vždy v souladu s kodexem oblékání stanoveným společnostmi pro zaměstnance. Proto duchovenstvo nepředkládá přísné požadavky na nošení šátků, ale neschvaluje takové činy z pohledu pravoslavné víry. Ačkoli nevytvářejí překážky pro lidi, kteří ještě nejsou silní ve své víře, ale kteří jsou na skutečné cestě.

Stručně řečeno, mělo by se říci, že ortodoxní ženy, které jsou skutečně věrné své víře, se neomezují pouze na zavedené kánony a snaží se oblékat omezeným způsobem, aby nezakrývaly intimní názory opačného pohlaví. Vnímání zavedených církevních kánonů v současnosti však mohou lidé interpretovat odlišně na základě míry jejich zkaženosti.