Proč na Velký pátek nemůžete prát oblečení

V každodenním životě je pátek poslední den před víkendem. Všichni lidé se snaží mít čas dokončit své podnikání, připravit se na odpočinek. Ale podle všeobecného přesvědčení není v pátek možné všechno. Věřící mají něco jako svatý týden. Nejsmutnějším dnem tohoto týdne je Velký pátek. Klíčovou událostí dnešní doby je ukřižování Ježíše Krista. Tento čas je spojen se smutkem a utrpením. Všechny domácí práce by měly být odloženy, zejména prát.

Velký pátek

Podle křesťanské víry je přísně zakázáno dělat domácí práce a prát. Říká se, že v ten den se na oblečení mohou objevit červené skvrny neznámého původu. Jinak bude člověk trpět. Je-li takový čin spáchán, je nutné se upřímně modlit za odpuštění a nadále se takové chyby nedělat.

Názor kněží

Křesťanští kněží věří, že všechny organizační okamžiky vzkříšení by měly být dokončeny. Navštivte kostel a věnujte čas duchovnímu vývoji. Je přísně zakázáno provádět domácí práce, zejména praní, stříhání a šití. To je považováno za vážný hřích.

Pozor! Zábava a párty jsou špatnými atributy dnešní doby. Smát se v tento den - slzy po celý rok. Atmosféra smutku ve všech službách tohoto dne je předchůdcem světlé dovolené Vzkříšení (Velikonoc).

Proč to nemůžete umýt na Velký pátek: známky

Existují také náznaky, proč je praní v tento den v týdnu zakázáno:

  1. Ženy často prají prádlo. Říká se, že pokud žena poruší církevní zákon, bude mít nevyhnutelně hroznou nemoc, kterou je těžké léčit.
  2. Nesezdané dívky, které se rozhodnou ten den umýt, osaměly samy život.
  3. Oblečení prané v tento den nebude nikdy čisté.
  4. Když byl Kristus veden k smrti, za ním bylo sesláno mnoho kletin z jednoduchého prádla. Věřící jsou velmi citliví na náboženské zákony. Všechny domácí práce - odložte stranou na vzdálenou polici. Jinak bude člověk čelit velkému selhání.

Mezi lidmi je mnoho znamení a pověr. Od pohanských dob se půjčují některé znaky a jsou neslučitelné s církevními tradicemi. Každý má právo na vlastní názor - držet se znamení nebo ne. Velký pátek je den na přemýšlení o tom, jak žijeme, a vyvodíme správné závěry.